Tlačítko - cena strechy
Napíšte do našej poradne
Osvedčenia
Kontakty PEMStav, s.r.o.

Hrochoť 18, Hrochoť 976 37
e-mail: info@pemstav.sk
Mobil: 0911 605 109Referencie

Rok 2016

Aj v roku 2016 pracujeme usilovne a na nasledujúcich fotografiách si môžete pozrieť výsledky našej práce. A nezabudnite! Medzi fotografiami sa môžete pohybovať jednoducho pomocou "smerových šípok" na klávesnici.

Ploché strechy

Stavby z viacerých lokalít Slovenska.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Medvedie

Stavba altánku.

Fotografie: 1 2 3 4 5

Medzibrod

Fasádny obklad Rheinzink.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Vojenský objekt Lešť

Montáž väzníkov a debnenia.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Banská Bystrica – Podlavice

Nadstavba objektu firma Japitex.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

                      25 26 27 28 29 30

Zvolen – Obchoditá

Stavba prístrešku.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7

Banská Bystrica – Rudlová

Rekonštrukcia bytovky.

Fotografie: 1 2 3 4

Dolný Kubín – Bziny

Rekonštrukcia domu.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Turecká

Rekonštrukcia chaty.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Obchoditá

Rekonštrukcia rodinného domu.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6

Hontianske Tesáre

Rekonštrukcia strechy.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Banská Bystrica – Rudlová

Rekonštrukcia strechy, clik systém.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zvolen – Sása

Rekonštrukcia strechy.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6

Špania Dolina

Rekonštrukcia strechy.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8

Medzibrod

Stavba väzníkového krovu a Bramac.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6

Lukové

Stavba väzníkového krovu.

Fotografie: 1 2 3 4

Magurka

Výroba zrubovej chaty slovenskej drevenice.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Magurka

Výstavba drevenice, plastový šindeľ.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Medvedie

Výstavba kanadskej drevenice.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Medvedie

Výstavba kanadských dreveníc.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Banská Bystrica – Pršianska terasa

Výstavba krovu a krytiny.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rok 2015

Lučenec

Rekonštrukcia strechy.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6

Dobrá Niva

Rekonštrukcia strechy.

Fotografie: 1 2 3 4

Beňuš

Rekonštrukcia strechy.

Fotografie: 1 2 3 4 5

Badín

Rekonštrukcia strechy.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7

Bziny

Rekonštrukcia chaty.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dúbravka

Rekonštrukcia farského úradu.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Horný Majer

Rekonštrukcia strechy.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Stará Huta

Rekonštrukcia strechy.

Fotografie: 1 2 3 4 5

Rakytovce

Výstavba strechy.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7

Banská Bystrica

Výstavba strechy.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Hrochoť

Výstavba strechy.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7

Vlkanová

Výstavba krovu.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Badín

Výstavba rodinného domu.

Fotografie: 1 2 3 4 5

Medzibrod

Titanzinok - Rheinzink.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Budča

Rekonštrukcia strechy rodinného domu.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6

Tomášovo

Rekonštrukcia strechy rodinného domu

Fotografie: 1 2 3 4 5 6

Banská Bystrica

Montáž falcovanej krytiny K.J.G

Fotografie: 1 2 3 4 5

Rok 2014

Slovensko

Výstavba zrubovej sauny

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7

Slovensko

Väzníkový krov

Fotografie: 1 2 3

Banská Bystrica

Rekonštrukcia strechy rodinného domu.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6

Mičiná

Rekonštrukcia strechy rodinného domu.

Fotografie: 1 2 3

Jasenie

Rekonštrukcia strechy rodinného domu.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6

Hiadeľ

Rekonštrukcia strechy rodinného domu.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Donovaly

Rekonštrukcia strechy rodinného domu.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Banská Bystrica

Rekonštrukcia strechy rodinného domu.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7

Dúbravka

Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - kostol Dúbravka

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

                      26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Iliaš

Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hriňová

Kompletná rekonštrukcia rodinného domu

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

                      26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Hrochoť

Výstavba strechy rodinného domu

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Budča

Výstavba strechy rodinného domu

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8

Banská Bystrica

Rekonštrukcia strechy

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

                      26 27

Medzibrod

Rekonštrukcia strechy rodinného domu.

Fotografie: 1 2 3 4

Hámre

Rekonštrukcia strechy rodinného domu.

Fotografie: 1 2 3 4 5

Banská Bystrica

Rekonštrukcia strechy rodinného domu.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Banská Štiavnica

Rekonštrukcia strechy rodinného domu.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hriňová

Kompletná rekonštrukcia penziónu.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Rok 2013

Kozelník

rekonštrukcia domu.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Vyhne

rekonštrukcia domu.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Badín

rekonštrukcia strechy.

Fotografie: 1 2 3 4 5

Sliač

rekonštrukcia strechy.

Fotografie: 1 2 3 4

Vlkanová

stavba krovu a krytiny.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rok 2012

Opravy a výstavby striech a zrubov

realizácia strechy, strešná krytina Ruukki

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Badín

realizácia strechy, strešná krytina Ruukki

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Badín

realizácia strechy, strešná krytina Mediteran

Fotografie: 1 2 3 4 5 6

Lieskovec

realizácia strechy, strešná krytina Bramac.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horná Lehota

realizácia strechy.

Fotografie: 1 2 3 4

Pri zväčšní fotografie môžete použiť pre zobrazenie ďalšej alebo predchádzajúcej klávesy/šípky VĽAVO a VPRAVO.

Rok 2011

Králiky

rekonštrukcia strechy rodinného domu Falcovaná krytina KJG.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Badín

rekonštrukcia strechy rodinného domu, Maslen.

Fotografie: 1 2 3 4

Čierny Váh - Východná

rekonštrukcia kostola.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Becov

rekonštrukcia strechy, krytina Tondach.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horná Lehota

rekonštrukcia strechy.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7

Badín

výstavba strechy, Ruukki.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jaseňová

výstavba strechy.

Fotografie: 1 2 3 4 5

Liptovský Mikuláš

víkendová chata.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7

Štrba

zrubový dom.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Bečov

rekonštrukcia strechy rodinného domu (Tondach rumba).

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Evanjelický kostol v obci Drážovce

rekonštrukcia.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Svätý Jur

oprava strechy, výmena strešnej krytiny Bramac.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Výstavba rodinných domov

kvalitnú práci odvedieme aj pri stavbe rodinných domov.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8

Rok 2010

Slovenský Grob

výstavba domu od základov.

Bratislava - Dúbravka

rekonštrukcia katolíckeho kostola, kultúrna pamiatka.

Fotografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bratislava - Rusovce

výstavba domu, materiál heluz, krytina Tondach-rumba.

Sliač

montáž krovu, krytina Bramac.

Banská Štiavnica - Piarska brána

Drevený šindeľ.

Rakytovce

Betónová krytina Euronit.

Slovenská Ľupča

Betónová krytina Bramac-Reviva.

Detva

Plechová krytina Ruukkki.

Slovenský Grob

Murárske a tesárske práce.

Tatranská Lomnica

Music Bar, drevený šindeľ - novostavba.

Rusovce

pálená strešná krytina - novostavba.

Veľký Grob

oprava strechy, plechová krytina Lindab.

Banská Bystrica

oprava strechy, plechová krytina Lindab.

Rok 2009

Šumavský dvor – Česká republika

novostavba – montáž dreveného šindľa. Viac informácií o realizácií nájdete na nasledujúcej stránke.

Liptovská Osada – Magurka

Výmena strešnej krytiny – dreveného šindľa.

Čierny Balog – Horehronská železnička

Montáž plastového šindľa.

Ružomberok - Jazierec

Montáž drevého šindľa.

Zrubová chata Donovaly

Stavba chaty v zrubovom štýle.

Rok 2008

Banská Bystrica - Podlavice

Montáž krovu a pokrývanie krytinou.

Liptovská osada - Jazierec

Montáž dreveného šindľa.

Dúbravy

Montáž krovu a pokrývanie krytinou.

Revúca

Rekonštrukcia 1. slovenského gymnázia - výmena dreveného šindľa.

Zrubová chata Špania Dolina

Stavba chaty v zrubovom štýle.

Zrubová chata Povrazník

Stavba chaty v zrubovom štýle.

Rok 2007

Zrubová chata Drábsko

Stavba chaty v zrubovom štýle.

Zrubová chata Liptovský Ján 1

Stavba chaty v zrubovom štýle.

Zrubová chata Liptovský Ján 2

Stavba chaty v zrubovom štýle.

Zrubová chata Donovaly 1

Stavba chaty v zrubovom štýle.

Zrubová chata Donovaly 2

Stavba chaty v zrubovom štýle.

Copyright © 2009 PEMStav, s.r.o., Hrochoť 18, Hrochoť 976 37